Ochrona wartości inwestycji w obliczu inflacji

Eksplozja inflacji w 2022 roku zmieniła postrzeganie sposobów oszczędzania pieniędzy w Polsce. O ile wcześniej najchętniej lokowaliśmy pieniądze na depozytach bankowych, to wysoka inflacja uświadomiła nam, że to sposób mało efektywny.

To zresztą delikatne określenie, bo tak naprawdę pieniądze leżące w banku traciły na wartości. Oprocentowanie depozytów nie doganiało bowiem inflacji, co oznaczało, że nasze oszczędności były warte coraz mniej. Polacy zostali zmuszeni do poszukiwania innych, efektywniejszych form oszczędzania, a to spowodowało, że zainteresowaliśmy się funduszami inwestycyjnymi.

Fundusze inwestycyjne

Oczy bardziej świadomych inwestorów skierowały się zwłaszcza na fundusze inwestycyjne inwestujące w obligacje skarbowe. To one w 2022 i 2023 roku cieszyły się największym powodzeniem. Zawdzięczały to opinii mniej ryzykownej formy oszczędzania na rynku kapitałowym, co w niepewnych czasach jest bardzo dużym atutem, ale oczywiście także dobrym stopom zwrotu, które były wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych i oscylowały wokół poziomu inflacji. Dla przypomnienia, obligacje skarbowe to papiery wartościowe wyemitowane przez skarb państwa i właśnie to powoduje, że są uważane za najmniej ryzykowne.

W 2023 roku inflacja zaczęła nieco spadać. O ile w Polsce jej poziom w 2022 roku wyniósł 14,4%, to kolejny rok został zamknięty na poziomie o 3% niższym (GUS). Co istotne, fundusze obligacji skarbowej przestały być bezalternatywne, bo wbrew prognozom globalnej gospodarce udało się uniknąć recesji. Dobrym rozwiązaniem dla oszczędzających okazały się również fundusze inwestujące w obligacje korporacyjne, a nawet akcje.

Parkiety przeciw prognozom

Dobre wyniki giełdy mogły być zaskakujące. W 2023 roku wojna w Ukrainie wkroczyła w nową, groźną nie tylko dla Kijowa, ale i dla Zachodu fazę, świat zaczął odchodzić od globalizacji, inflacja nadal była wysoka, trwała wojna handlowa między Waszyngtonem i Pekinem, a większość renomowanych ośrodków analitycznych – w tym największe banki – prognozowały nadejście recesji zastanawiając się, czy będzie ona łagodna i długa, czy raczej głęboka, ale stosunkowo krótka.

W takich warunkach indeksy giełdowe raczej nurkują niż pną się na szczyty. Ale sytuację uratowało wprowadzenie sztucznej inteligencji. Inwestorzy zachwycili się jej możliwościami i giełdy poszybowały. Nie był to wprawdzie zdrowy wzrost – przez większość 2023 roku amerykańską giełdę ciągnęło zaledwie siedem wielkich spółek – ale pod koniec roku wzrosty rozlały się również na mniejsze podmioty. Znacznie lepiej od prognoz zachowały się również giełdy europejskie oraz giełdy krajów rozwijających z Europy Środkowej (w tym zwłaszcza polska i rumuńska).

Rok 2024

Wielu analityków przewiduje, że ten rok będzie należał do funduszy inwestycyjnych, które mają w swoich portfelach przede wszystkim akcje. To one powinny wypracować najwyższe stopy zwrotów, choć oczywiście inwestorzy muszą zdawać sobie sprawę z zagrożeń, które nadal są ogromne. Inflacja spadła znacząco, ale przecież nie zniknęła, wojna w Ukrainie trwa, wielką niewiadomą jest borykająca się z wieloma problemami potężna gospodarka Chin. Wygląda jednak na to, że w 2024 roku najlepszym remedium na inflację będą fundusze akcji.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × trzy =